Інклюзивна освіта

Інклюзивне навчання  в закладах освіти міста

За останні роки в системі спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами відбулися якісні зміни. Реалізація права на освіту дітей з обмеженими можливостями здоров’я розглядається як одне з найважливіших завдань державної політики в галузі корекційної освіти. Отримання такими дітьми якісної загальної освіти – невід’ємна умова їх успішної соціалізації. Реалізація цієї мети здійснюється через інклюзивне навчання. Інклюзивна освіта – це система освітніх  послуг, що базується  на принципі забезпечення права на освіту дітей  з особливими потребами  в умовах закладу загальної середньої освіти за місцем проживання.

У місті створено  систему роботи з інклюзивного навчання. Перші класи та групи були створені ще в 2013 році на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 (одна дитина) та ДНЗ № 1 (двоє дітей). Кількість дітей, які потребують за станом здоров’я іншого підходу в забезпеченні навчально – корекційного процесу, щорічно зростає. У 2017-2018 навчальному році за результатами психолого – педагогічного вивчення дітей з особливими освітніми потребами психолого – медико – педагогічною консультацією читирнадцятьом учням була рекомендована інклюзивна форма навчання (у ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 – десять учнів, у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – четверо) та чотирьом дітям дошкільного віку (ДНЗ №6 «Золота рибка» – одна дитина, ДНЗ № 3 «Росинка» – одна дитина, ЦРРД «Дивосвіт» – двоє дітей). З метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання (розвитку), командами учасників освітнього інклюзивного процесу для цих дітей складено індивідуальні програми розвитку та розклад корекційних занять. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечують восьмеро асистентів вчителів.

Асистенти вчителів, керівники закладів освіти, працівники управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради  вивчали  досвід  роботи по впровадженню інклюзивного навчання неодноразово, беручи  участь у творчих поїздках, національних конференціях, конгресах, семінарах.

Вісімнадцять вчителів  пройшли спеціальну курсову підготовку на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, під час якої ознайомилися із клінічними особливостями дітей з різними видами порушень, специфікою їх навчання. Чотирнадцять педагогів  взяли участь у спеціалізованому тренінгу по інклюзивній освіті, організованим Благодійним Фондом  П.Порошенка.

22 березня 2017 року за ініціативи інформаційно – методичного центру та міської психолого – медико – педагогічної консультації на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 відбувся семінар для керівників загальноосвітніх навчальних закладів на тему: «Створення інклюзивного освітнього простору в загальноосвітньому закладі».

Запровадження інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти забезпечує наступність навчання дітей з особливими освітніми потребами. У дошкільній галузі накопичено значний досвід роботи по навчанню дітей з особливими освітніми потребами, зокрема у ДНЗ №6 «Золота рибка» функціонує реабілітаційно – оздоровча група (11 дітей), головною метою якої є зміцнення здоров’я, розвиток та формування особистості, забезпечення соціально – психологічної реабілітації та адаптації дітей шляхом спеціально – організованого навчально – виховного процесу в комплексі з корекційно – розвитковою та лікувально – оздоровчою роботою. Функціонує три логопедичні групи та сім логопедичних пунктів, у яких корекційні послуги надаються дітям з порушеннями мови.

Інклюзива освіта дітей з особливими освітніми потребами – це їх єдина можливість жити в середовищі здорових однолітків, брати участь у житті навчального закладу, привчатись до активного життя в соціумі. Їхні ж однокласники вчаться толерантно сприймати людей з особливими освітніми потребами і ставитися до них як до рівних. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти відображає одну з головних демократичних світових ідей – усі діти є цінними і активними членами суспільства. Головною метою в інклюзивному процесі є те, що дитина з порушеннями у розвитку вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, формує спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення якості свого життя.